Siltummezgla vadības sistēma Alpha-R

Alpha-R 
 Daudzdzīvokļu māju siltumezgli
Ekonomija no 10% praktiski bez ieguldījumiem

экономим от 10% практически без вложений

       Šajā laika posmā, kad siltumenerģija paliek arvien dārgāka, ļoti svarīgs ir jautājums par siltummezglu darbības efektīvu kontroli un
vadību. Šiem nolūkiem Latvijā jau darbojas daudzdzīvokļu māju siltummezglu vadības sistēma Alpha-R . Praktiski bez lieliem
ieguldījumiem jūs varat sasniegt lielu līdzekļu ekonomiju

 • Priekšrocības
 • Siltumenerģijas ekonomija no 10 - 20%
 • Telpu temperatūras kontrole. Automātiskā siltummezgla režīmu regulēšana atkarībā no telpu temperatūrām. Automātiska režīmu regulēšana atkarībā no vēja ātruma, gaisa mitruma, ēkas parametriem
 • Siltumenerģijas skaitītāju kontrole
 • Papildus devēji apkures sistēmas galvenajos punktos
 • Kopējā mājas siltumenerģijas skaitītāja rādījumu dalīšana uz sastāvdaļām-apkure, ūdens uzsildīšana, ūdens cirkulācija- notiek ar lielu precizitāti
 • Operativitāte un savlaicīgums – no dažiem desmitiem līdz simtiem māju var apkalpot viens speciālists īsos laika termiņos un ar augstu efektivitāti
 • Nav nepieciešams speciāli apmācīts personāls
 • Uzskaites programma ir skaidra lietotājam
 • Sistēmas ieviešana kardināli samazina darba laiku
  siltummezgla apkalpošanai
 • Iespējas
 • Siltummezglu efektīva vadība
 • Sistēmas Alpha-R iebūvētas funkcijas paplašina izmantojamo ierīču iespējas. Piemēram, lietotājs var uzdot sistēmai uzdevumus veikt laidenus daudzpakāpju diennakts siltummezgla režīmu parametru izmaiņas
 • Atskaites par siltummezgla darbību, statistika
 • Aktuālie un arhīva dati ( par jebkuru laika posmu) 
 • Operatīvs aprēķins, analīze, izdevumu prognoze un ekonomija naudas izteiksmē
 • Sistēma nodrošina siltummezgla darbības analīzi un prognozi, kas dod iespēju operatīvi pieņemt optimālo risinājumu
 • Iebūvētā analīzes sistēma ievērojami vienkāršo apkures sistēmas defektu un bojājumu atklāšanu 
 • Dažādas diagrammas un grafiki palīdz veikt siltummezgla uzstādījumus , kas nav iespējams pie tradicionālās regulēšanas pieejas
 • Papildus tabulas dod iespēju ievērojami vienkāršot aprēķina
  un apmaksas procesus par patērēto siltumenerģiju 
 • Liels papildus servisa iespēju skaits
pieteikties lejupielādēt bukletu tāmes aprēķins

Mēs esam sociālajos tīklos

Kontakti

Vienibas Gatve 182, Rīga
☎️+371 22721188 
☎️+371 29993240